როგორ მოწმდება ,,გუდვილის'' ხორც-პროდუქტები ლაბორატორიაში?

05

აპრ

როგორ მოწმდება ,,გუდვილის'' ხორც-პროდუქტები ლაბორატორიაში?

- ღორის ხორცის შემოწმება 
- საქონლის ხორცის შემოწმება
- ფარშის შემოწმება