პროფესიული განათლების პროექტები

17

მაი

პროფესიული განათლების პროექტები

გუდვილი თანამშრომლობს სხვადასხვა უნივერსიტეტთან და აქტიურად ერთვება პროფესიული განათლების პროექტებში. ამჟამად ჩვენს ლაბორატორიაში პრაქტიკას ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ,,კვების მეცნიერების ფაკულტეტის'' სტუდენტები  გადიან. ჩვენს კვალიფიციურ კადრებთან ერთად ერთვებიან ლაბორატორიაში მიმდინარე სამუშაო პროცესებში და იღებენ პრაქტიკულ გამოცდილებას.